Page 4:
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/894--open-innovations-expo
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/895-2012-10-03-08-25-59
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/896-2012-10-03-08-27-17
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/897-2012-10-03-08-29-27
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/898-sap-labs-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/901--2016-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/907-2012-10-03-09-49-15
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/908-net-element-rad-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/909--l-r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/910-2012-10-04-05-06-31
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/920-2012-10-04-05-49-47
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/921-2012-10-04-05-54-23
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/922-2012-10-04-05-56-40
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/923-2012-10-04-05-59-03
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/924-l-r-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/925--lr
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/937-----l----r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/945--lr-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/946--qq-2013-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/947--20-------qq
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/948-2012-10-05-09-42-51
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/949-----------2013-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/950---q-q-----qq--
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/951------agilent-technologies
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/952-2012-10-05-09-51-41
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/957--qq-20-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/960-2012-10-08-11-45-20
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/961-2012-10-08-11-47-52
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/962-2012-10-08-11-48-52
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/963--lr
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/964-2012-10-08-11-50-56
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/965--l-2012r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/966--100-statistics
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/967-2012-10-08-11-55-43
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/968-2012-10-08-11-57-13
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/971--lr-7-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/974-2012-10-08-12-08-40
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/976-2012-10-09-05-38-17
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/978-2012-10-09-06-34-30
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/987-2012-10-09-07-19-02
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/990--118-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/991--120-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/995-lr-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/997--3-2012-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/999-2012-10-09-07-54-49
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1000--l-r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1009--q-q-2014-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1010-2012-10-09-08-27-41
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1011--lr-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1012--patek-philippe-20-qq-directadvert-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1013-lr-varian-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1017-2012-10-10-04-27-54
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1021--lr-------lr
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1022-2012-10-10-05-13-02
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1023--rusnanoprize
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1024--ips-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1026-3d-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1029-2012-10-10-05-33-24
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1034-2012-10-10-05-43-32
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1036--qq-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1039--lr-lr
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1055-2012-10-15-11-35-39
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1058-2012-10-15-11-41-12
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1059-lr-l-2012r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1060-2012-10-15-11-45-12
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1061--gpcr
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1062-2012-10-15-11-50-35
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1064-qq-114-116-24-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1065-raycore-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1068--lr
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1070--iii-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1072-2012-10-15-12-10-12
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1073-2012-10-15-12-11-24
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1074-2012-10-15-12-14-36
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1076-2012-10-15-12-17-17
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1077-2012-10-15-12-19-10
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1079-2012-10-15-12-22-17
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1082--l-r-l-r-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1085-2012-10-16-04-14-21
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1086-pioneer-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1087-2012-10-16-04-19-03
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1089--sequoia-genetics-lr
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1090--70-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1091-2012-10-16-04-29-10
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1092--lr-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1093-2012-10-16-04-32-44
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1094--q-q
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1095--strann-2012
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1096--q-q
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1097-qq-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1098-cleveland-biolabs-lr-1-cbl0137
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1099--smartexpo-rvc-smartfuture-l-r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1101--l--r----
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1102-2012-10-16-04-53-36
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1104-2012-10-16-04-57-13
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1105-2012-10-16-05-00-34
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1106--bloodhound-ssc-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1109-----optogan-10
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1110-2012-10-16-06-46-43
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1111-2012-10-16-06-47-59
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1112------l-r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1113--35-------------q-2012q
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1116-2012-10-16-07-04-08
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1126-lr-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1127-2012-10-17-04-32-44
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1128-2012-10-17-04-35-15
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1129-2012-10-17-04-38-02
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1130-lr-youcolors-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1132-------2012-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1133--rusnanoprize-2012
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1134--2040-
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1141-2012-10-17-05-05-38
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1145-2012-10-17-05-11-31
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1148--l-r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1149------l--2012r
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21711-lockheed-martin-razrabatyvaet-revolyucionnyy-ploskiy-teleskop-na-fotonnyh-chipah
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21712-mezhdunarodnaya-napryazhennost-dobavlyaet-problem-rossiyskim-uchenym
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21713-gorlo-peresadil-i-zabyl
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21714-v-mit-nauchilis-poluchat-samosborkoy-setki-iz-steklyannogo-nanovolokna-novosti
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21715-uchenye-namereny-masshtabirovat-proizvodstvo-dielektrikov-dlya-hraneniya-energii
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21716-pokrytye-grafenom-kondensory-uvelichivayut-effektivnost-elektrostanciy
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21717-vpervye-tochno-izmereny-vzaimodeystviya-atomov-i-uglerodnyh-poverhnostey
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21718-naperegonki-s-prirodoy-o-popytkah-sozdat-samyy-tverdyy-material
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21719-glubokaya-obzharka-ovoschey-delaet-ih-poleznee
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21720-den-gi-iz-genov-crispr-privlekaet-mnogo-investorov
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21721-neyronnuyu-set-nauchili-vybirat-zhivopisnye-marshruty
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21722-zabud-te-pro-kota-shredingera-v-novom-kvantovom-paradokse-zameshany-golubi
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21723-microsoft-vybrala-tri-luchshie-idei-prilozheniy-dlya-svoih-ochkov-hololens
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21724-nanotrubki-ochistili-v-obychnoy-mikrovolnovke
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/21725-fiziki-zavyazali-solitony-v-kvantovye-uzly
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/2141-pyataya-konferenciya-nor
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1627-esa-ob-yavilo-o-vstuplenii-3d-pechati-v-quot-zheleznyy-vek-quot
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1628-rossiyskiy-sputnik-vozmozhno-provedet-sovmestnyy-eksperiment-s-haarp
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1615-uchenye-sozdali-implantat-dlya-snizheniya-krovyanogo-davleniya
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1616-yaponskie-uchenye-razrabotali-metod-vyraschivaniya-hryaschevoy-tkani-iz-kletok-kozhi
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1617-kurganskaya-oblast-prinyata-programma-razvitiya-nauki-i-tehnologiy
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1618-komi-15-mln-rub-budut-napravlyat-na-razvitie-nauki-i-innovaciy-ezhegodno
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1619-rosnano-profinansiruet-set-domostroitel-nyh-kombinatov
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1620-obrazovatel-naya-programma-shkola-po-molekulyarnoy-spektroskopii
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1621-razrabotki-rezidenta-oez-tomsk-predstavleny-na-vystavke-russia-arms-expo-2013
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1622-quot-ruka-quot-dlya-quot-luny-resursa-quot-vozmozhno-budet-gotova-k-seredine-2014-goda
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1623-brokkoli-mozhet-zaschitit-ot-luchevoy-bolezni
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1624-kapel-noe-ustroystvo-kel-vina-miniatyurizovano
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1625-telefony-nauchat-raspoznavat-zhesty-s-pomosch-yu-eholokacii
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1626-biologi-nauchilis-videt-bakterii-skvoz-kozhu
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1693-ustanovlen-novyy-rekord-po-skorosti-besprovodnoy-peredachi-dannyh---100-gigabit-v-sekundu
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1694-nanoalmaz-v-roli-opticheskogo-pereklyuchatelya
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1695-upakovka-stvolovyh-kletok-v-al-ginatovye-kapsuly-mozhet-povysit-effektivnost-lecheniya-infarkta-miokarda
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1696-nanocentr-dubna-podpisal-soglashenie-s-mgu-i-ob-edineniem-svoboda
http://cnti.bash.ru/index.php/new-innovasii/1697-mezhdunarodnaya-kompaniya-stroit-nauchno-tehnologicheskiy-centr-v-oez-dubna

Generated by http://anseo.ru/